SampleSmile.com

รถเข็น  

ว่าง

Shop By Brands

รายการสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

การชำระเงิน

ถ้าท่านเลือกการชำระเงิน โดยการโอนผ่านธนาคาร กรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านสั่งซื้อสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การจับจองสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการ เลื่อนการชำระเงิน หรือ ยกเลิกการซื้อ กรุณาติดต่อ email : samplesmile@aol.com, Call : 08-1234-9889 หากไม่มีการติดต่อใดๆ เมื่อเลยกำหนดเวลาชำระเงิน เราจะยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การสั่งซื้อ และการจองสินค้า

ทางร้านจะไม่รับจองสินค้า และจะให้สิทธิ สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเข้ามาก่อน หากสินนั้นคงเหลือในสต๊อกเพียงชิ้นเดียว

การจัดส่ง และการคืนสินค้า

หลังจากที่ท่านชำระเงิน เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่าน โดยเร็วที่สุด และสำหรับการคืนสินค้า ทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้า และไม่รับคืนสินค้า การซื้อขายถือว่าสิ้นสุดเมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว ดั้งนั้นกรุณา อ่านรายละเอียดของสินค้า รายละเอียดของการสั่งซื้อ ก่อนที่ท่านตัดสินใจชำระเงิน

สินค้าเสียหาย และสูญหายจากการจัดส่ง

ในกรณีที่สินค้าไปถึงมือผู้รับ พร้อมความเสียหาย

โปรดแจ้งมายังทางร้านทันที เพื่อให้เราสามารถแจ้งไปยังไปรษรีย์ไทย เพื่อตรวจสอบ และกรุณาเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ หลังจากแจ้งให้เราทราบ

 

ในกรณีที่สินค้าสูญหาย

หากคุณเลือกจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ทางร้านจะรับผิดชอบค่าเสียหาย 300 บาท ตามที่ไปรษณีย์ชดเชยให้

หากคุณเลือกจัดส่งแบบไปรษณีย์ EMS ทางร้านจะรับผิดชอบค่าเสียหายเต็มจำนวน ตามที่ไปรษณีย์ชดเชยให้ ทั้งนี้อาจคืนเป็นสินค้าที่สั่ง หรือคืนเงินให้หากสินค้านั้นหมด

 


 


 


หน้าหลักหน้าหลัก

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่

สมัครรับจดหมายข่าว